Luhtakallio, Eeva & Junnilainen Lotta. 2022. ”Sisukkaat selviytyjät: Lähiöiden pienituloiset.” Teoksessa Kahdeksan kuplan Suomi, toim. Anu Kantola & työryhmä. Helsinki: Gaudeamus.