Skeggs, Beverley. 2014. Elävä luokka. Suomentaneet Lauri Lahikainen ja Mikko Jakonen. Englanninkielinen alkuteos Class, Self and Culture 2004, Routledge. Tampere: Vastapaino.