3
Englannin renessanssi ja Shakespeare

3
Englannin renessanssi ja Shakespeare

Kolmannessa opintojaksossa lähestymme oman aikamme historiaa. Se vaikuttaa meihin suoremmin kuin aiemmissa jaksoissa, minkä vuoksi kerronnan tempo hidastuu. Tässä ja myös seuraavassa jaksossa pysyttelemme pelkästään 1500- ja 1600-luvuilla. Länsi-Euroopan keskiaikaa ja sen teatterimuotoja on luontevaa käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Keskiajan lopulla ja uuden ajan kynnyksellä Eurooppa oli kuitenkin suurten muutosten keskellä, minkä vuoksi yhä selvemmät alueelliset erot alkoivat vaikuttaa siihen, millä lailla kehitys tapahtui eri maissa. Sen vuoksi edellisestä jaksosta poiketen keskitymme eri Euroopan maihin. Moninaisuus, joka vaikutti teatterin kehitykseen joudutaan huomioimaan, eikä tyhjentävää selitystapaa ole olemassa.

Tämä opintojakso keskittyy Englannin renessanssiteatteriin ja William Shakespeareen, sillä ne edellyttävät perinpohjaista käsittelyä. Jakso kuitenkin alkaa Italiasta ja sen teemana on renessanssin yleinen tausta. Jakson loppu käsittelee lyhyesti Espanjan renessanssiteatteria, joka on monessa mielessä sukua englantilaiselle teatterille. Espanjasta siirrymme jälleen Etelä-Eurooppaan, jossa viivymme pitempään neljännessä opintojaksossa.

 

3
Englannin renessanssi ja Shakespeare

Kolmannessa opintojaksossa lähestymme oman aikamme historiaa. Se vaikuttaa meihin suoremmin kuin aiemmissa jaksoissa, minkä vuoksi kerronnan tempo hidastuu. Tässä ja myös seuraavassa jaksossa pysyttelemme pelkästään […]
elo 3, 2016 / Add Comment

3.3
Englanti — kansalliset syyt ja seuraukset

Englannin renessanssiteatteria pidetään eurooppalaisen teatterin yhtenä kukoistusajoista, mitä se on paitsi englanninkieliselle kulttuurille myös koko länsimaisen teatterille. Eteemme levittäytyy kiihkeän toimelias maa, josta monet valtaryhmittymät […]
elo 3, 2016 / Add Comment

3.5
Näytelmäkirjallisuuden tulva Englannissa

Jo 1400-luvun lopulta tunnetaan maallisiin aiheisiin perustuvia interludeja. 1500-luvun alkupuolella kirjoitettiin näytelmiä italialaisen renessanssin hengessä. Myös yliopistoissa ja kouluissa näytteleminen alkoi: Cambridgessa n. 1520, Etonissa […]
elo 3, 2016 / Add Comment

3.6
Kuka oli William Shakespeare?

Shakespeare on koko englanninkielisen maailman tutkituin yksittäinen kirjailija, jonka jokaisesta näytelmästä on kirjoitettu hyllymetreittäin tutkimuskirjallisuutta. Silti hänen elämänvaiheisiinsa ja toimintaansa liittyy niin monia arvoituksia ja […]
elo 3, 2016 / Add Comment

3.8
Mitä Shakespearen jälkeen tapahtui?

Ben Jonson (1573–1637) on kolmas Englannin renessanssin näytelmäkirjailija, joka nousee etualalle suuresta joukosta. Hän kirjoitti päänäytelmiensä lisäksi myös naamionäytelmiä hoviin yhdessä Indigo Jonesin (1573–1652) kanssa, […]
elo 3, 2016 / Add Comment

3.9
Espanjan kultakausi teatterissa

Espanjan renessanssiteatterilla on useita yhtymäkohtia Englantiin. Keskeiset poliittiset tekijät olivat samansuuntaisia kuin Englannissa. Espanjassa kansallinen monarkia vahvistui keskiajan lopulla, valtakunta yhtenäistyi sekä tietoisuus omasta historiasta […]
elo 3, 2016 / Add Comment