Forum Artis. 2023. Eettinen ohjeisto taide- ja kulttuurialalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Haettu 03.03.2023. eettinentaide.fi.