Uotinen, Johanna. 2010. ”Aistimuksellisuus, autoetnografia ja ruumiillinen tietäminen”. Elore (ISSN 1456-3010), vol. 17–1/2010. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. DOI: doi.org/10.30666/elore.78851.