Ilmonen, Kaisa. 2011. ”Intersektionaalisen queer-tutkimuksen kytkentöjä: Pohdintoja postkoloniaalisen ja intersektionaalisen seksuaalisuudentutkimuksen lähtökohdista ja keskeisistä kysymyksistä.” SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 5(2). 1–16. journal.fi/sqs/article/view/50863.