Laukkanen, Anu & Miettinen, Sari & Elonheimo, Aino-Maija & Ojala, Hanna & Saresma, Tuija. 2018. Feministisen pedagogiikan ABC Opas ohjaajille ja opettajille. Tampere: Vastapaino.