Matero, Johanna. 1996. ”Tieto” kirjassa Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Toim. Anu Koivunen ja Marianne Liljeström. Tampere: Vastapaino.