Ronkainen, Suvi. 2020. ”Sandra Harding – Sijoittautumisen ja sitoutumisen teoreetikko”. Teoksessa Feministejä – aikamme ajattelijoita toim. Anttonen, Anneli, Lempiäinen, Kirsti ja Liljeström, Marianne. Tampere: Vastapaino.