Saresma, Tuija. 2018. ”Intersektionaalisuus – erot ja hierakiat opettamisessa”. Kirjassa Feministisen pedagogiikan ABC Opas ohjaajille ja opettajille toim. Laukkanen, Anu et al. Tampere: Vastapaino.