Johdanto

Johdanto

Valaistuksen historiaa -verkkokirja on tarkoitettu ensisijaisesti valosuunnittelun opiskelijoiden oppimateriaaliksi. Se soveltuu hyvin myös muille esittävän taiteen ja visuaalisen kulttuurin opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat perehtyä valaistusilmaisuun. Oppimateriaalissa luodaan yleiskuva teatteri- ja tanssivalaistuksen taiteelliseen ja tekniseen kehitykseen antiikista omaan aikaamme asti ja perehdytään tarkemmin tärkeisiin vaikuttajiin.

Oppimateriaalin ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2004 Teatterikorkeakoulun Virtuaaliyliopistohankkeessa korkeakoulun sisäiseen käyttöön. Vuonna 2017 julkaistavaa toista painosta varten sisältöä on tarkistettu ja laajennettu opetuskäytön tarpeiden mukaisesti.

Materiaali jakautuu yhteentoista, pääosin kronologisesti etenevään lukuun ja useisiin alalukuihin, joissa keskeisiä ilmiöitä ja uudistajia käsitellään yksityiskohtaisesti. Esittelen teatterin ja tanssin visuaalisuutta niin valaistuksen, teatteritilan kuin lavastuksenkin kannalta, sillä niiden kehitys kytkeytyy erottamattomasti toisiinsa. Aiheen laajuuden takia käsittely on rajattu eurooppalaiseen ja amerikkalaiseen esittävään taiteeseen. Samasta syystä monet yleisestä teatterihistoriasta tutut ilmiöt sivuutetaan. Nykyteatterin valaistusta tarkastellaan yleiskatsauksena ja muutamalla täsmäiskulla.

Lähdemateriaalina olen käyttänyt ensisijaisesti kirjallisuutta: teatterista ja tanssista kirjoitettuja tutkimuksia, historioita, teatterialan lehtiä ja mahdollisuuksien mukaan uudistajien itsensä kirjoittamia tekstejä. Lähdemateriaalissa heijastuu teatteritutkimuksen ja -kirjallisuuden keskittyminen ohjaajien ja skenografien panokseen – vasta viime aikoina valaistuksen ammattilaiset ovat olleet tutkimuksen kohteina tai itse kirjoittaneet. Nykyteatterin ja -tanssin tarkastelussa olen käyttänyt lähdemateriaalina myös itse näkemiäni esityksiä, keskusteluja ja haastatteluja. Hyödynnän myös omaa kokemustani valosuunnittelijana.

Oppimateriaalin eri aikoina kirjoitetut luvut poikkeavat toisistaan melkoisesti; vanhimmat luvut ovat hyvinkin laajoja, myöhemmin kirjoitetut tiiviimmät luvut on tarkoitettu yleiskatsauksiksi pohjustamaan opiskelijan omaa perehtymistä. Aloitin työskentelyn vuonna 1989 toimiessani Teatterikorkeakoulun Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen assistenttina. Vuonna 1990 tutustuin Yhdysvaltojen valosuunnittelukäytäntöihin toimiessani ”special research fellow” jatko-opiskelijana Yale University School of Drama’ssa. 1990-luvulla jatkoin työtä kahdessa vaiheessa Suomen Kulttuurirahaston apurahan ja valtion taiteilija-apurahan turvin. Ensimmäinen painos valmistui Teatterikorkeakoulun virtuaaliyliopistohankkeen projektina vuonna 2004. Toisen painoksen työstämisen ovat mahdollistaneet Taiteen keskustaidetoimikunnan myöntämä viisivuotinen taiteilija-apuraha ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Haluan kiittää kaikkia työtäni auttaneita.

Fiskarsissa 21.1.2017, Tarja Ervasti

Johdanto

Valaistuksen historiaa -verkkokirja on tarkoitettu ensisijaisesti valosuunnittelun opiskelijoiden oppimateriaaliksi. Se soveltuu hyvin myös muille esittävän taiteen ja visuaalisen kulttuurin opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat perehtyä […]
Mar 27, 2015 /

Kuvaluettelo

Disclaimer The publisher has made every effort to contact the copyright holders of images exposed in the European Theatre History Study material and to obtain permission […]
Mar 27, 2015 /

Julkaisun tiedot

Valaistuksen historiaa   Käsikirjoitus, kuvatoimitus, lainausten käännökset TeM Tarja Ervasti Julkaisija 2017 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu 2004 Teatterikorkeakoulu Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 54 © Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu & Tarja Ervasti
Mar 27, 2015 /