neoliittiseksi vallankumoukseksi

neoliittiseksi vallankumoukseksi

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

On esitetty teoria, jonka mukaan uusi elämänmuoto levisi Lähi-idästä Eurooppaan. Toisaalta on esitetty myös näkemys, että tapahtumaketju oli muualla itsenäinen, kontakteista riippumaton. Nämä kaksi näkemystapaa toistuvat taiteen historiassa usein. Monesti tutkijoilla on tarve esittää, että jokin innovaatio on paikallinen ilmiö, joka sitten eri tavoin on levinnyt muualle. Vastakkainen näkökulma taas pitää mahdollisena että ihmiskunta saavuttaa eri puolilla maailmaa ikään kuin saman ”kehitysvaiheen”, mikä johtaa samankaltaisiin teknisiin ja kulttuurillisiin oivalluksiin ja muotoihin.

« Back to Glossary Index