Kirjoitan tässä tekstissä Break the Fight! – eli lyhennettynä BTF-toiminnan taustoista ja siitä, mistä kaikki alkoi ja mihin toivon BTF-toiminnan Suomessa laajentuvan. Missionani on saada BTF-toiminta osaksi koulujen opintosuunnitelmaa ja jokaiseen Suomen maakuntaan. Nuoret tavoitetaan siellä, missä he viettävät aikaansa eli kouluissa, nuorisotaloissa ja kauppakeskuksissa. Kolmivuotisessa (2018–2021) BTF – Mahdollisuus kuulua -hankkeessa viedään hip hop -kulttuuria – breakdance-, DJ-, beatboxaus-, räppi- ja graffitityöpajoja sekä erilaisia pop up -tapahtumia – Itä-Helsingin kouluille, nuorisotaloille sekä kulttuuri- ja kauppakeskuksiin. BTF – Mahdollisuus kuulua -hanketta rahoittaa Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, ja siinä jatkokehitetään ja mallinnetaan niitä toimintoja, joita kehitimme ja laitoimme alulle edellisessä, Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa, valtakunnallisessa Break the Fight! Kiertuetuki- ja mallinnushankkeessa vuosina 2017–2018.

Break the Fight! Breikkaa koulukiusaamista vastaan -toiminta, aiemmalta nimeltään Oma juttu – Väkivallaton koulu -toiminta ja sen kehittäminen alkoi vuonna 2010, jolloin vein ensimmäiset koulukiusaamisen vastaiset breikkityöpajat Mellunmäen Laakavuoren alakoululle yhdessä b-boy Ima Iduozeen kanssa, joka myös tanssi näyttämöteosten sarjan, Raaka-aineet-trilogian, päättävässä teoksessa Kaikki vaikuttaa – All Matters – No Escape.[26]

Vuonna 2014 toiminta potkaistiin käyntiin nykyisellä nimellään Break the Fight! Breikkaa koulukiusaamista vastaan. BTF-toiminta on osa tanssiryhmä Arja Tiili Dance Companyn taiteellista toimintaa mm. Break the Fight! -näyttämöteosten kautta. Tällä hetkellä Break the Fight! -konseptin sisälle on tehty kolme teosta: Break the Fight – I was here!, ensi-ilta lasten ja nuorten Hurraa! -teatterifestivaalilla Kulttuurikeskus Stoassa 2015; Break the Fight – In Love!, ensi-ilta Planet Suvilahti -tapahtumassa Tiivistämössä 2015 ja Break the Fight – Breaking Borders!, ensi-ilta BTF-nuorten hip hop -tapahtumassa Korjaamolla 2018.[27]

Break the Fight – I was here! 2015 Koreografia: Arja Tiili, kuvassa Matti Keipi, Elena Ruuskanen ja Emre Sevim. Laura Oja.

Kaikki alkoi yksinkertaisesti kiinnostuksesta ja halusta yhdistää hip hop -kulttuurin elementtejä tanssiteoksiini, joita olen tehnyt 41 kappaletta vuosien saatossa. Tekemisen myötä olen alkanut ymmärtää, että itse Itä-Helsingin Myllypurossa kasvaneena ja koulukiusattuna tanssi tavallaan pelasti minut, ja sain arvokkuuden ja merkityksellisyyden tunnetta taiteen tekemisen ja kokemisen parissa. Ajattelin, että samanlaisen itsetuntoa vahvistavan voiman kokeminen tanssin sekä taiteen tekemisen kautta olisi tarpeellista kaikille lapsille ja nuorille, joilla on halu ilmaista itseään vaihtoehtoisilla tavoilla. Siksi siis lähdin kehittämään Break the Fight! -toimintaa, joka on nyt laajentunut jo jonkin verran. Eetoksena on saada taide osaksi nuorten arkea, ja tämä alkaa tutustumalla taiteeseen matalalla kynnyksellä jo koulussa. Koska tanssitaide on ollut aina itselleni merkityksellinen taiteenlaji ja nykyisin ammattini, haluan luonnollisesti viedä ensisijaisesti tanssia nuorille koettavaksi. Siksi myös hanke sai nimen Break the Fight! Breikkaa koulukiusaamista vastaan.

Juurruttaminen kuntaan: koulun ja vapaa-ajan toimintojen silloittaminen;

Pidemmässä prosessimallissa ajatuksena on, että Break the Fight! -taiteilijat toimisivat koulunuorisotyöntekijän työpareina tai koulunuorisotyöntekijän puuttuessa täyttäisivät tätä paikkaa kouluyhteisössä. Heitä voisi hyödyntää myös valinnaisten taideaineiden laaja-alaisemman tarjonnan mahdollistajina, jotka keskittyisivät nuorten osallisuuden ja oman äänen vahvistamiseen sekä kouluviihtyvyyden ja -ilmapiirin edistämiseen. ArtsEqual-hankkeessa on muun muassa todettu, kuinka ’esimerkiksi koulukyynisyyttä voidaan vähentää koulupäivään niveltyvällä taidekasvatuksella.’[28]

Miksi juuri breakdance?

Olen aina ollut kiinnostunut breikistä ja jopa harrastanut sitä ennen kuin aloitin ammattiin valmistavan koulutuksen balettitanssijaksi. Suuri osa ystävistäni on Myllypuron lähiöstä, ja lapsuudenystäväni, breikkari Petri ”Hypnotic” Kanervan kanssa tutustuin jo 1980–1990-luvuilla breikkiskeneen. Aloitimme Petrin kanssa ammatillisen yhteistyön tanssin parissa vuonna 2003. Kutsuin Petrin tekemään Raaka-Aineet-tanssitrilogiaa, jossa yhdistyi eri tyylilajeja breikistä, capoeiraan, nykytanssiin, notkeusakrobatiaan ja räppiin sekä videotaiteeseen. Vuodesta 2002 alkaen olen kaikissa näyttämöteoksissani yhdistänyt populaarikulttuurin ja hip hop -kulttuurin elementtejä sekä yhteiskunnallista kantaaottavuutta. Teosten maailmat ovat olleet helposti lähestyttävissä etenkin urbaanista nuorisokulttuurista pitäville. Hip hop -kulttuuri on osa omaa taiteellista kiinnostustani näyttämötaiteen tekijänä, koska koen sen olevan osa omia juuriani ja historiaani ja näin ollen osa elämäntapaani taiteilijana. Yksinkertainen taustalla oleva motivaatio ja eetos on siis ollut henkilökohtainen kiinnostus hip hop -kulttuurin ja näyttämötanssitaiteen yhdistämiseen ja eklektiseen tapaan suhtautua teosten tekemiseen ja niiden maailmoihin. Haluan antaa nuorille kokemuksen taiteesta vaihtoehtona käsitellä erilaisia tunteita ja kokea onnistumista ja omanarvon tunnon kasvua tekemisen ja kokemisen kautta. Koska itselleni tanssi oli eheyttävä ja elämää rikastuttava asia, haluaisin, että se voisi olla sitä myös muille lapsille ja nuorille, etenkin sellaisille, joilla ei ole muutoin mahdollisuutta päästä harrastusten pariin esim. sosiaalisen tai muun aseman takia.

Arja Tiili Dance Companyn toimintasuunnitelman mukaisesti ajatuksena on levittää nuorille suunnattu katutaidetoimintojen ja ammattitanssiteosten yhdistäminen laajemmaksi, koko Suomen käsittäväksi BTF-verkostoksi yhteistyössä eri organisaatioiden kuten Tanssin Talon, tanssin alueverkostojen ja kuntien kanssa.

Millaista työtä nuorten parissa halutaan tehdä ja miksi?

Kiusaamisen vastaisuus on koko BTF-toiminnan ydin. BTF – Mahdollisuus kuulua -hankkeessa kärkenä on kulttuuritoimintojen ja katutaideharrasteiden tarjoaminen matalalla kynnyksellä lapsille ja nuorille Itä-Helsingissä. Kärkenä ei ole itse kiusaamisen vastaisuus juuri tämän hankkeen kohdalla. BTF-toiminnan taustalla vahvasti kuitenkin vaikuttaa kiusaamista ehkäisevä toiminta, erilaisuuden ja monikulttuurisuuden tukeminen.

BTF – Mahdollisuus kuulua -hankkeessa järjestetään Itä-Helsingin kouluissa (Vuosaari, Kontula, Myllypuro ja Itäkeskus) 12 viikon mittaisia prosesseja, joissa nuoret pääsevät kokeilemaan uusia taidemuotoja; breakdancea, DJ-työtä, beatboxausta, räppilyriikkaa ja graffititaidetta. Innostuessaan koulupajoissa he löytävät ilmaisen harrasteryhmän lähinuorisotalolta tai tutusta lähialueen kauppakeskuksesta.

Kauppakeskuksen BTF-harrastetila toimii auki ollessaan nuorisotilana ja siltana koulujen ja nuorisotalojen välillä. BTF-harrastetilassa on mahdollista löytää ilmoitustaululta tietoa kaikesta ilmaisesta harrastetoiminnasta nuorille, lähinnä 5.–7.-luokkalaisille, joita haluamme hankkeessamme tavoittaa. BTF-toiminnassa halutaan avata nuorille mahdollisuus itse tehdä ja kokea hip hop -kulttuuriin liittyviä taidelajeja ja päästä myös itse esiintymään BTF-toimintojen kautta, mahdollisesti jossain vaiheessa yhdessä ammattitanssijoiden kanssa ammattitanssiteoksissa. Ajatuksena on yhdistää BTF-toiminnassa ammattitanssiteosten tekoprosessi ja nuorten kanssa tehtävä harrastetoiminta.

Taiteen hyvinvointia edistävät vaikutukset olisi hyvä saada ihan konkreettisesti käytäntöön toiminnassamme siten, ettei BTF-työpajatoiminta jää irralliseksi taideprosesseista. Kyseessä on taidetanssiryhmä, jonka päätarkoituksena on tarjota näyttämötaidetta ja taidetyöpajatoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille. BTF – Mahdollisuus kuulua -hankkeessa nuorilla on tilaisuus sekä osallistua itse kokeilemalla erilaisia hip hop -kulttuuriin liittyviä taidetoimintoja että nähdä ja kokea tanssitaidetta näyttämöllä, sielläkin niin kokijana kuin tekijänä.

Nuorten osallisuus ja nuorisolähtöisyys tulee BTF-toiminnassa näkyä siten, että osallistumme erilaisiin tapahtumiin kuten BTF- pop up -tapahtumiin, erilaisiin kyläjuhliin, BTF-harrastetilan omiin tapahtumiin ja niin edelleen. Työpajanuorten toivotaan osallistuvan ja tulevan esiintymään BTF-tapahtumiin omilla tuotoksillaan. Kts. Video Kauppakeskus Columbuksessa kokeiluajalla olleen BTF-harrastetilan avajaisista 11.12.2018 www.youtube.com/watch?v=-o-rfCW8Jww.

Break the Fight – I was here! 2015 Koreografia: Arja Tiili, kuvassa Emre Sevim. Laura Oja.
BTF-toiminta tulee vaikuttamaan koulukiusaamisen ehkäisyyn sekä tanssi- ja katutaiteen tunnettuuteen rakenteellisella tasolla koko Suomessa monistettavan BTF-mallin kautta

Isompana haaveena on kehittää BTF-toimintaa, niin taiteen tekemistä, taidekasvatusta kuin nuorisotyötä, ja laajentaa sitä valtakunnalliseksi, jolloin eri kunnissa voi toimia Helsingin BTF-mallin mukaisia BTF-taidetoimipisteitä. Tässä BTF – Mahdollisuus kuulua -hankkeessa ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen maksuttomia kulttuuri- ja liikuntaharrasteita nuorille sekä antaa mahdollisuus BTF-taideohjaajille kouluttautua kulttuurisen nuorisotyön pariin. Haluamme kehittää BTF-toiminnan sisälle uutta taidenuorisotyön mallia, jossa ohjaajilla on tietoa ja taitoa nuorisotyöstä sekä kokemusta eri taiteenlajien tekijöinä ja ohjaajina. Tämä on toisenlainen tapa tehdä nuorten parissa, nuorille ja yhdessä heidän kanssaan taidetoimintaa, jossa voidaan samalla tukea nuorta löytämään juuri se oma juttunsa. BTF-toimintamalli on pitkällisen kehitystyön tuotos, ja sen toteuttaminenkin vaatii pitkäjänteistä suunnittelua. Emme pyri yksinomaan nuorisotyön tekijöiksi, vaan haluan, että BTF-toiminta profiloituu myös näyttämötaiteen ammattiorganisaationa eri paikkakunnilla, joilla voidaan liittää BTF-taidetoimipiste osaksi kuntien kulttuuritoimintaa ja tarjota niin BTF-näyttämötaidetta kuin -harrastetoimintaa lapsille ja nuorille. Ensin mallinamme toimintamme Helsinkiin, sen jälkeen alamme jalkauttaa mallia koko Suomeen ja myöhemmin myös kansainvälisesti.

Break the Fight!

  • Break the Fight! on käynnistynyt Helsingissä elokuussa 2014.
  • Työpajatoiminnan ja esitysten kautta on tähän mennessä tavoitettu jo reilut 6000 lasta ja nuorta.
  • Break the Fight! on toteutunut näyttämöesityksinä, työpajoina, koululaisten flash mob -tapahtumana, lasten ja nuorten omina esityksinä sekä tapahtumakokonaisuuksina pääkaupunkiseudulla, Kuopiossa, Raisiossa, Kouvolassa, Turussa, Pieksämäellä ja muissa Suomen kaupungeissa sekä Pietarissa Venäjällä.
  • Break the Fight! työllistää suoraan ja välillisesti niin taide- kuin tiedekentän ammattitoimijoita
  • Break the Fight! -hankkeen kummeina toimivat lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila 2015–2018, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ja breikin maailmanmestari b-boy Ätä aka Dennis Nylund.
  • Vuonna 2014–2015 Break the Fight! -hanke oli Unilever Oy:n hyväntekeväisyyskohde ja sai Suomen Axe Peace One Day -pääpalkinnon 10 000 €.
  • Toukokuussa 2016 Yle TV 1 esitti Shine Finland Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn dokumentin Kiusatut – Tarinoita selviytymisestä, jossa Break the Fight! -projekti ja sen konseptoija koreografi Arja Tiili sekä b-boy Kimmo “Heavy Haiku” Korpela olivat mukana.
  • Break the Fight! laajeni neljään kuntaan valtakunnallisessa kiertuetuki- ja mallinnushankkeessa 2017–2018.
  • Break the Fight! BTF – Mahdollisuus kuulua -hanke Itä-Helsingin lapsille ja nuorille on käynnissä 2018–2021.

Tuli paljon hyväksyvämpi olo omaa erilaisuuttaan kohtaan. Oli uutta avautua asioista, joista ei ikinä puhu. Teidän esitys oli aivan uskomaton ja mä aloin itkemään monesti. Aloitan ensi viikolla street dancen, kiitos rohkaisusta. (Tyttö 14 v. Pieksämäki, 2016)

”Työpajoissa mun onnentunnetta lisäsi se, että mä oon ihan helvetin hyvä graffitissa ja mä nautin siitä.”
”Kaikista parasta oli se tunne kun me kaikki tehtiin yhdessä ja kaikki mitä meille opetettiin.” (Osallistujapalautteita Myllypuron peruskoulun 6B-luokalta, 2016)

Break the Fight! -toiminta on tärkeä työmuoto muun muassa kouluille käsitellä kaveruutta, vertaissuhteita, kiusaamattomuutta ja yhteisörakentamista. Se tukee lapsen osallisuutta ja itseilmaisua sekä näin rakentaa YK:n lapsen oikeuksien komitean tunnistamaa minäpystyvyyttä. Suosittelen lämpimästi Break the Fight! -toiminnan kehittämistä, konseptointia ja jalkautumista muun muassa kouluihin. (Tuomas Kurttila, lapsiasiavaltuutettu)

Lisätietoja Break the Fightista löytyy

Lisätietoja aiemmista teoksistani ja taustatietoja löytyy nettisivustolta www.arjatiili.fi.

Break the Fight – I was here! 2015 Koreografia: Arja Tiili, kuvassa Emre Sevim aka b-boy Gust. Kuva: Laura Oja.

Viitteet

26 Raaka-aineet-trilogian teokset olivat Raaka-aineet osa 1 – Raw Matters part 1, ensi-ilta URB-festivaalilla, Kiasma-teatterissa 2004; Henkilökohtaista – Personal Matters, ensi-ilta URB- festivaalilla, Kulttuurikeskus Stoassa 2008; Kaikki vaikuttaa – All Matters, ensi-ilta URB- festivaalilla, Kiasma-teatterissa 2010 ja Kaikki vaikuttaa – All Matters – No Escape, ensi-ilta Erarta-museossa, Pietarissa, Venäjällä 2011. Lisätietoja: www.arjatiili.fi 

27 Lisätietoja ja videoita Break the Fight! -näyttämöteoksista löytyy osoitteista www.vimeo.com/arjatiili sekä www.youtube.com/watch?v=KkSlDOt9sHk

28 Ote Break the Fightin seuranta- ja arviointitutkimuksesta Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hip hop -kulttuurin keinoin, sivu 151. Sofia Laine (toim.) www.nuorisotutkimusseura.fi/images/break_the_fight_netti.pdf 

kirjoittaja(t)

Arja Tiili

Arja Tiili on helsinkiläinen tanssija, koreografi ja Arja Tiili Dance Companyn taiteellinen johtaja sekä Break the Fight! BTF -toiminnan ideoija ja johtaja. Tiili on valmistunut balettitanssijaksi Svenska Balletskolanissa Tukholmassa 1991 ja opiskellut koreografilinjalla Helsingissä Teatterikorkeakoulussa 1999–. Tiilillä on myös tapahtumatuottajille suunnattu yrittäjän ammattitutkinto, Creada 2009. Arjalla on yli 28:en vuoden kokemus tanssitaiteen ammattilaisena niin Ruotsissa kuin Suomessa. Arjalle myönnettiin Valtion 5-vuotinen taiteilija-apuraha vuosille 2014–2018. Tiili on tehnyt ja tuottanut 42 teosta esittävän taiteen eri tyylilajeissa. Arjalla on laaja kokemus tanssi- ja esitystaiteesta niin esiintyjänä kuin koreografi-ohjaajana kuten myös tapahtumatuottajana. Tiili suunnittelee erilaisia esitys- ja työpajakonsepteja, joista yksi on Break the Fight! – Breikkaa koulukiusaamista vastaan -toiminta 2014–. Lisätietoja: www.breakthefight.com ja www.arjatiili.fi.