Käsikirjoitus, toimitus

Kirsi Monni, Kirsi Törmi

Kirjoittajat

Kansikuva

Jarkko Partanen: Fields of Glory. 2015, Zodiak – Uuden tanssin keskus, Helsingin juhlaviikot. Kuva Katri Naukkarinen.

Lähdeviittausohje

Monni, Kirsi ja Törmi, Kirsi (toim.). 2019. Yhteisö ja taide: teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään, Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto, Helsinki: Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 71, verkossa: disco.teak.fi/yhteiso-ja-taide.

Julkaisija

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

ISBN 978-952-353-015-7 (Open Access)
ISSN 2242-6507

© 2019

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja tekijät

Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 72