Kirjoittaja on tohtori Anne Pässilä LUT-yliopistosta Lahden kampukselta. Taustaltaan Anne on taiteen ja kulttuurin tutkija ja tekijä: hän käyttää nimikettä ”pracademic”, jossa yhdistyy käytännöllinen ja akateeminen työ. Anne on erikoistunut etnografiseen ja taidelähtöiseen tutkimukseen organisaatiotutkimuskentällä. Anne on siis humanisti, joka työskentelee insinöörien, ekonomien ja taitelijoiden kanssa käytäntölähtöisissä transprofessionaalisesti organisoituneissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Oleellista hankkeille on se, että ne kytkeytyvät organisaatioissa tapahtuvaan oppimiseen.