Anniina Aunola on koulutukseltaan tanssitaiteen maisteri (1999) ja erityisopettaja (2011). Hän on toiminut taiteen perusopetuksen ja ammattikoulutuksen parissa. Viimeisen vuosikymmenen ajan hän on keskittynyt edistämään taiteen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Pitkäkestoisia yhteisötaideprojekteja hän on toteuttanut muun muassa dementoituneiden vanhusten, vertaisohjaajina toimivien ikäihmisten sekä erityisnuorisotyön ja lastensuojelun piirissä. Aunola tekee yhteistyötä toisten taiteen toimijoiden ja taidelaitosten lisäksi muun muassa opetus-, sosiaali- ja hoitoalan ammattilaisten kanssa. Työympäristöinä ovat olleet sairaalat, vankilat, palvelukeskukset, koulut, nuorisotalot, lastensuojeluyksiköt ja jalkautuvan nuorisotyön ympäristöt.

Työssään läänintaiteilijana (2012–2016) hän keskittyi edistämään taiteen ammattilaisten työllistymistä, osaamista ja verkottumista muiden yhteisötaiteilijoina toimivien tai työssään osallistavia menetelmiä käyttävien taiteilijoiden kanssa.