Helena Korpela on teatterintekijä, opettaja ja ohjaaja. Koulutukseltaan hän on teatteritaiteen maisteri ja työskennellyt esittävän taiteen kentällä eri ryhmien parissa Suomessa ja ulkomailla. Vuodesta 2015 Korpela on ollut mukana suomalaisten ja palestiinalaisten taiteilijoiden välisen yhteistyön kehittämisessä mm. ohjaamalla esityksiä, opettamalla ja esiintymällä Al-Arroubin pakolaiskylässä Palestiinassa ja toimimalla suomalais-palestiinalaisen S-H-A-kollektiivin yhtenä perustajajäsenenä. Vuodesta 2017 Korpela on lisäksi toiminut monikulttuurisen lastensuojelujärjestön Yhteiset Lapsemme ry:n Ole rohkea ja reilu -työpajatoiminnan suunnittelijana osana järjestön rasisminvastaista vaikuttamistyötä.