TaT Lea Kantonen on taiteellisen tutkimuksen professori Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa ja tutkija Taideyliopiston ArtsEqual-hankkeessa. Hän on kiinnostunut taiteellisesta dialogista eri kulttuureja, kieliä, sukupolvia ja ammatteja edustavien ihmisten kanssa, taiteellisen yhteistyön etiikasta ja tulkkaamisesta taiteellisen prosessin osana. Hän on mukana Helsingin yliopiston, Norjan arktisen yliopiston ja Saamelaiskorkeakoulun tutkimusprojektissa Indigenous Research Methods in Academia. Lea Kantonen ja hänen puolisonsa Pekka Kantonen ovat yhdessä meksikolaisen wirrarikakansan taiteilijoiden ja opettajien kanssa toteuttaneet monikielisiä performansseja ja työpajoja, jotka käsittelevät erilaisia tietämisen tapoja.