Sanni Sihvola on koreografi ja tanssipedagogi (tanssit. maist.), jonka työura on keskittynyt taiteellisten toimintatapojen sovittamiseen erilaisiin sosiaali- ja terveysalojen ympäristöihin. Hän on tehnyt taiteellis-pedagogista työtä erilaisten ryhmien ohjaajana, kouluttajana sekä hallinnollisissa tehtävissä. Häntä kiinnostaa erityisesti kehollisuuteen painottuva vuorovaikutuksen tutkiminen.