Tero Hytönen (MA, BA) toimii kuvataiteen ja esittävän taiteen kentillä koreografina, tanssijana ja kuvataiteilijana. Hän on erikoistunut taiteiden välisiin projekteihin ja uusia toimintatapoja avaavaan työskentelyyn. Soveltava taide, ihmisten väliset suhteet sekä yritysmaailma ympäristönä ovat kiinnostaneet häntä jo pidemmän aikaa. Tämä ajattelu kiinnittyy myös ideaan taiteilijan laajentuneesta työkentästä.