Ursula Hallas on teatteritaiteen maisteri ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira), joka on työskennellyt erilaisissa soveltavan taiteen projekteissa sekä esitystaiteen kentällä. Taiteessa hän on kiinnostunut tutkimaan ihmistä sosiaalisena, psyykkisenä ja fyysisenä olentona.