5.4
Balettikoulutus

5.4
Balettikoulutus

Monet Oopperan baletin jäsenistä saavat koulutuksensa Oopperan balettikoulussa. Vuoteen 1942 asti koulu toimi Oopperan tiloissa opettajien ylläpitämänä yksityisenä balettikouluna. Alkukauden keskeisiä opettajia olivat George Gé, Senta Will, Alexander Saxelin ja Liisi Hallas.

Vuonna 1942 koulu tuli virallisesti Oopperan hallintaan ja se alkoi maksaa palkkaa koulun opettajille. Vuonna 1956 Oopperan balettikoulusta tuli ammattiin johtava oppilaitos. Sen balettiopetus pohjautui 8-luokkaiseen venäläiseen Vaganova-metodiin. Siinä baletin liikesanasto opetellaan portaittain, vaikeusastetta lisäten. Balettituntien lisäksi opetusta annettiin karakteritansseissa ja 1970-luvun lopulta alkaen myös jonkin verran modernissa tanssissa.

Oopperan balettikoulu tuli osaksi yleistä ammatillista koulutusta vuonna 1998. Tuolloin opetusministeriö antoi Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitokselle luvan toisen asteen ammatillisen koulutuksen aloittamiseen. Ammatillinen koulutus kestää kolme vuotta. Siihen voivat hakea sekä Balettioppilaitoksen perusopetuksessa olleet oppilaat että kaikkien muiden balettikoulujen oppilaat eri puolilta Suomea.

Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitoksen opetus ei enää perustu pelkästään Vaganova-metodiin. Jo 1980-luvulta lähtien balettitanssijoiden koulutukseen on haettu monipuolisuutta sekä baletin eri tekniikoiden, nykytanssin, kehonhuollon, akrobatian ja itämaisten taistelulajien puolelta.

Oopperan balettikoulun merkittäviä ja pitkäaikaisia opettajia ovat olleet Airi Säilä, Iris Salin, Marita Ståhlberg, Sonja Tammela, Maj-Lis Rajala, Seija Silfverberg, Marianne Rumjantseva, Ilkka Lampi ja Liisa Palin.

Muut balettikoulut

Balettikouluja alettiin perustaa ahkerasti 1940- ja 50-luvuilla eri puolille Suomea. Näistä merkittävimpiä ja pitkäikäisimpiä olivat

Liisi Hallaksen balettikoulu Tampereella (perustettu 1941). Hallaksen koulu muuttui 1963 Tampereen teatterin balettikouluksi, josta tuli edelleen Tampereen teattereiden liikunta- ja balettikoulu vuonna 1967. Oppilaita 1950-luvulla olivat mm. Ruth Matso ja Birgitta Kiviniemi-Cheremetjeff

Lahden balettikoulu (perustettu 1943) – opettajina Hanna Kamppila, Kaarlo Eronen, Alexander Saxelin, Kari Karnakoski

Vaasan konservatorion balettikoulu – opettaja Hagar Lehtikanto

Vappu ja Kaarlo Alasen balettikoulu Lappeenrannassa (perustettu 1950)

Riihimäen balettikoulu

Kari Karnakosken balettikoulu Helsingissä

Lisäksi eripituisia jaksoja balettikoulutusta nautittiin 1950-luvulla mm. Oulussa, Kemissä, Kotkassa, Kouvolassa, Porvoossa, Savonlinnassa, Imatralla, Mikkelissä, Turussa ja Kokkolassa. 1960-luvulla ja myöhemmin perustettuja balettikouluja ei ole vielä kartoitettu.