9.1
Murroksen taustaa ja nykypäivää

9.1
Murroksen taustaa ja nykypäivää

Tämän päivän nykytanssin moninaisuuden juuret ovat pitkälti 1980-luvun postmodernissa kulttuurissa ja siinä miten nuoret tanssijat alkoivat kyseenalaistaa ja haastaa tuon ajan vallitsevia näkemyksiä tanssista, koreografiasta, tanssitekniikasta.

Kimmo Takala (2007) maalaa artikkelissaan herkullisesti aistittavaksi Suomen 1980-luvun kulttuuri-, taide- ja tanssimaiseman, jonne Zodiak Presents ja uusi tanssi ilmaantuivat ”häiriköimään” Suomen taidetanssin kenttää omilla näkemyksillään ja manifesteillaan.

Tiina Suhosen (2005) ja (2011) artikkelit esittelevät koreografin työnkuvan ja työskentelytapojen muutoksia ja vaihtoehtojen kirjoa länsimaisen taidetanssin historian eri vaiheissa, Italian ja Ranskan 1400-lukujen hoveista 2000-luvun alun Suomeen.

Teatterikorkeakoulun koreografian professori Kirsi Monni (2009) purkaa ja pohtii virkaanastujaisluennossaan sitä miten koreografia on rakentanut ja rakentaa merkityksiä menneisyydessä ja nykyisyydessä.

Tanssija-koreografi Liisa Risu (2011, täydennetty 2017) avaa artikkelissaan omaa tanssihistoriaansa ja koreografista työskentelyä rakenteellisen improvisaation avulla sekä niitä nykyttanssin kerrostumia, joista tanssintekijät ovat viime vuosikymmeninä tulleet tietoisiksi tekemällä eroja tanssin, tanssitanssin ja tanssitanssitanssin välillä.

Artikkelit

Takala, Kimmo. 2007. ”Zodiakin aikaan – tanssikollektiivin synty – Zodiak Presentsin ensimmäiset vuosikymmenet.” Teoksessa Raija Ojala & Kimmo Takala (toim.) Zodiak Uuden tanssin tähden. Helsinki: Like, 10–30.

Suhonen, Tiina. 2005. ”Koreografin työn kehityksestä, tanssin synnystä ja sanoista.” Teoksessa Hannele Jyrkkä (toim.) Tanssintekijät – 35 näkökulmaa koreografin työhön. Helsinki: Like, 11–20.

Suhonen, Tiina. 2011. ”Koreografisen työn tukikaaret – kehityksestä viime vuosikymmeninä”. Teoksessa Hannele Jyrkkä (toim.) Nykykoreografin jalanjäljissä – 37 tapaa tehdä tanssia. Helsinki: Like, 15–21.

Monni, Kirsi. 2009. Koreografia / esitys / osallisuus (koreografian professorin virkaanastujaisesitelmä Teatterikorkeakoulussa 24.4.2009.) – www.liikekieli.com/archives/222

Risu, Liisa. 2011/2017. ”Improvisaatiolla tarkkuuteen.” Teoksessa Hannele Jyrkkä (toim.) Nykykoreografin jalanjäljissä – 37 tapaa tehdä tanssia. Helsinki: Like, 199–209 täydennetty versio.