Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksen johtaja Kai Lehikoisen (Ph.D) tutkimustyö liittyy taidekasvatuksen ja taiteen keinoihin vahvistaa yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Hän on erityisen kiinnostunut taiteellisiin interventioihin liittyvistä taiteellisista, taiteellis-pedagogisista ja taiteellis-tutkimuksellisista käytännöistä. Hänen viimeisimmät julkaisunsa käsittelevät muun muassa taiteilijan laajentuvaa ammattilaisuutta, tanssia vanhustyössä, kulttuurisia oikeuksia ja kulttuurihyvinvointia, taiteen oikeutusta hoiva-alalla sekä tanssin sanallistamista ja tulkintaa.