Marjukka Laurola on psykologi ja organisaatiokonsultti. Hän työskentelee työterveyspsykologina, työnohjaajana, kouluttajana sekä psyykkisenä valmentajana yksilöiden ja organisaatioiden parissa. Oma taidetausta on suunnannut häntä työskentelemään erityisesti taiteilijoiden ja luovien alojen hyvinvoinnin saralla. Taiteen parista on löytynyt myös hedelmällistä yhteistyöpintaa ja soveltamismahdollisuuksia, kuten taiteilija–konsultti-työparityöskentely. Hän näkee taiteen tarjoavan uudenlaisia ja tarpeellisia näkökulmia työelämän yhä kompleksisempiin tarpeisiin.