Johanna Laakkonen (FT) on teatteritieteen yliopistonlehtori ja dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut erityisesti suomalaisen baletin historiaa sekä suomalaisia naistanssijoita osana modernin tanssin transnationaalisia verkostoja 1920- ja 1930-luvuilla. https://orcid.org/0000-0002-0927-9218.