Mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, sitä monimuotoisempana tanssitaide ilmenee. Tanssin esteettiset ja tyylilliset, ilmaisukieliin liittyvät piirteet ja muutokset eivät seuraa kronologisesti toisiaan, vaan nykytanssia tai aikalaistanssia määrittää monen historiallisen kehityslinjan rinnakkaisuus. 2000-luvulla tanssitaide ei ole esteettisesti, taiteellisilta tavoitteiltaan, tuotannollisilta olosuhteiltaan tai lähtökohdiltaan homogeeninen taiteenala vaan erilaisissa viitekehyksissä toteutuva ja määrittyvä heterogeeninen kenttä.

Kirsi Monni: Katsaus nykytanssin moninaisuuteen 1990-luvulta lähtien

 • ”Käsitteellinen”, rihmastollinen ja havainnoiva keho
 • Henkilökohtaisen kehollisuuden poliittisuus
 • Viitekehyksiä ja toimintaympäristöjä eri medioista tutkimukseen

Kirsi Monni: Havainnon kehollinen harjoittaminen tanssin lähtökohtana – Deborah Hay

 • Harjoitus esityksenä ja esittäminen havainnon harjoituksena
 • Teosprosessi ja esiintymisen harjoittaminen
 • Kirjoitus, koreografia ja teosten adaptaatiot

Thomas F. DeFrantz: Musta aistiherkkyys – nykytanssi ja Afrikan diaspora

 • Zora Neale Hurston ja kulttuurinen ilmaisu
 • E. Patrick Johnson – mustuuden ja rodun kaihertaminen
 • Musta tanssi rodun jälkeen
 • Karkaava musta
 • (M)imosa
 • Karkaava velka

Kirsi Monni: Koreografian diskursiiviset käytännöt – Jérôme Bel, Vera Mantero, Xavier Le Roy

 • ”Käsitteellisen tanssin” hankala kategoria
 • Poliittinen meditaatio – Vera Mantero
 • Keskeneräinen minuus – Xavier Le Roy
 • Kieli ja merkitys – Jérôme Bel
 • Minimalistiset varhaiset teokset 1994–1998
 • Avantgarden viihdyttävyys, saavutettavuus ja poliittisuus – 2000-luvun teoksia

Riikka Laakso: La Ribot – kehollisia dialogeja

 • Pienoisteokset ja niiden koonti: Panoramix (1993–2003)
 • Nauru tekniikkana, toimintana ja kritiikkinä

Hanna Väätäinen: Tanssikentän ableismi ja vammaiset tanssijat

 • Vaudeville ja tienraivaajat
 • Dancing Wheels ja inklusiivinen yhteisö
 • Candoco ja nykytanssin muutos
 • Uraauurtava Spinn
 • Näkymä Suomen tanssikenttään

Hanna Pajala-Assefa: Tanssielokuva – tanssin ja liikkuvan kuvan liitto

 • Tanssin ja elokuvan yhteinen historia
 • Äänen mukana tanssi
 • Kokeellinen elokuva
 • Postmoderni tanssi ja elokuva
 • Tanssielokuvan uusi tuleminen 1980-luvulta lähtien
 • Elokuvallisen ilmaisun muotojen kirjo

Ari Tenhula: Tanssitaide ja internetin aika – mitä on tanssin uusi estetiikka?

Hanna Pajala-Assefa: Tanssi ja teknologia – medioitujen kehojen uudet näyttämöt

 • Tarkastelukulmia teknologiaan
 • Tanssitaiteen lähestymistapoja teknologiaan
 • Kehon ja teknologian kietoutuneisuus

Simo Kellokumpu: Taiteilija, tutkija ja kirjoittamisen haaste

 • Taiteellisesta tutkimuksesta
 • Kirjoittamisen haaste
 • Kaksi esimerkkiä sanojen etsimisestä
 • Taiteellinen tutkimus, moninaiset yleisöt ja taidemaailma