Toimitus

Kirsi Monni, Riikka Laakso & Hanna Järvinen

Kiitämme 

Michaela Bränn ja Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta, Laura Lehtinen, Katriina Huttunen, Tanssitaiteen kandidaattiohjelma, Tanssijantaiteen maisteriohjelma, Koreografian maisteriohjelma, MAE Institut del Teatre de Barcelona

Kirjoittajat

Mikael Aaltonen, Thomas F. DeFrant, Hanna Järvinen, Simo Kellokumpu, Aino Kukkonen, Johanna Laakkonen, Riikka Laakso, Jukka O. Miettinen, Kirsi Monni, Mirva Mäkinen, Hanna Pajala-Assefa, Riitta Pasanen-Willberg, Liisa Pentti, Manna Satama, Ari Tenhula, Anna Thuring, Vesa Vahtikari, Hanna Väätäinen

Web design

wrkshp.fi

Kansikuva

Festival Grec 2022, Teatre Grec, Barcelona. Kuva Alice Brazzit

Oikoluku

Elävä kieli

Julkaisija

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

ISBN: 978-952-353-061-4
ISSN: 2242-6507

© 2022

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja tekijät

Viittaustiedot

Monni, Kirsi, Riikka Laakso, Hanna Järvinen (toim). 2022. Näkökulmia tanssitaiteen historiaan ja nykypäivään. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Helsinki: Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 75, disco.teak.fi/tanssin-historia.