Arlander, Annette. 2017. ”Taiteellinen tutkimus ja monimuotoistuvat tekstit.” Teoksessa Emilia Karjula and Tiina Mahlamäki (toim.). Kurinalaisuutta ja kuvitelmia: Näkökulmia luovaan tietokirjoittamiseen. Turku: Tarke kustantamo, 164–183.