Ericsson, Emelie. 2016. ”Det handlar om dans men i grund och botten handlar det om mänskliga rättigheter” – en kvalitativ studie av inkluderande dans utifrån projektet Moving Beyond Inclusion. Opinnäyte, Göteborgin yliopisto. Luettavissa osoitteessa http://danskompanietspinn.se/new/wp-content/uploads/2017/04/Emelie-Ericsson.-Examensarbete-Ht-16-GUS-1.pdf (haettu 1.3.2021).