Hemma i kroppen – en handledning för assistenter i danssammanhang. 2014. Göteborg: Kultur i Väst. Luettavissa osoitteessa https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/regional-utveckling-och-tjanster/kulturliv-for-alla/tillganglighet/klangfarg/dans/ (haettu 2.3.2021).