Järvinen, Heli 2000. Samanistinen rituaali performanssina. Teatterin ja draaman tutkimuksen pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/88288/gradu00044.pdf.