Lehmann, Hans-Thies. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.