Monni, K. 2004. Alexander-tekniikka ja Autenttinen liike -työskentely. Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia. Teatterikorkeakoulu Helsinki. Tanssitaiteen laitoksen julkaisusarja Kinesis 1. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/32982/kinesis1.pdf