Monni, Kirsi. 2004a. Olemisen poeettinen liike: Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–1999. Väitöstutkimus. Acta Scenica 15. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.