Stephanis, I. E. 1988. Dionysiakoi tekhnitai. Symbolés stin prosopografía tou theátrou kai tis mousikis ton arhéon. Heraklio: University of Crete.