Suhonen, Tiina. 2014. Kevätuhrin sata vuotta: osa 3. Liikekieli.com 7.3.2014. https://www.liikekieli.com/kevatuhrin-sata-vuotta-osa-3/ Haettu 12.11.2020.