Väätäinen, Hanna. 2006. ”Seksuaalisuus liikeimprovisaatiossa.” Teoksessa Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat, Taina Kinnunen & Anne Puuronen (toim.), 288–302. Helsinki: Gaudeamus.