Tuskin koskaan aiemmin on eurooppalaisen taiteen piirissä syntynyt niin nopeassa tahdissa niin monenlaisia taiteellisia suuntauksia, kokeiluja ja pyrkimyksiä, kuin viimeisen 150 vuoden aikana. Yhteistä niille oli jatkuva uudistumisen halu ja totuttujen konventioiden murtaminen. Näitä virtauksia käsitellään tässä oppimateriaalin kolmannessa osiossa esityspaikan ja -käytäntöjen kannalta. Keskeinen kysymys on, millaisilla periaatteilla taiteilijat ovat ajatelleet näyttämön toimivan. Johdantoluvussa ”Avantgarden aikakausi” pyritään antamaan kokonaiskäsitys viime vuosisadan teatterin suurista linjoista ja yhteiskunnallisesta kontekstista kronologisessa järjestyksessä. Sen jälkeen kuvataan lyhyesti niitä teemoja ja tekijöitä, joihin seuraavissa kahdeksassa luvussa tullaan syventymään. Pedagogisena ajatuksena on, että johdanto sisältää keskeiset oppisisällöt (must know), joita lukija voi kiinnostuksensa mukaan täydentää myöhemmistä luvuista (good to know) ja tietolaatikoista (nice to know).