Avantgardistiset taiteilijoiden uudistuspyrkimykset kohdistuivat erityisen vahvoina teatteriarkkitehtuuriin, joka määritti katsojan paikkaa ja suhdetta esitykseen. Sen kautta he halusivat horjuttaa perinteisiä katsomisen tapoja ja siten muuttaa koko kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tässä luvussa käsitellään katsomon historiaa, 1900-luvun utopistisia arkkitehtuurisuunnitelmia, toteutuneita teatterirakennuksia ja esityspaikkaa kaupunkitilan osana.