Kirjoittajat

Jukka O. Miettinen, Jukka von Boehm, Laura Gröndahl

Kansikuva

Sakari Viika

Web design

wrkshp.fi

Julkaisija

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

ISBN: 978-952-353-046-1
ISSN: 2242-6507

© 2021

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja tekijät

Viittaustiedot

Miettinen, Jukka O. & Boehm, Jukka von & Gröndahl, Laura. 2021. Esityspaikka – näyttämön muotoja ja historiaa, Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 73. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Helsinki. URN:ISBN:978-952-353-046-1.