Uudenlaisia näyttämöitä kehitettiin oppineiden akatemioiden ja hovien tarpeisiin. Täydellisenä säilyneen Vicenzan kaupungin Olympia-akatemian Teatro Olimpicon suunnitteli alun perin arkkitehti Andrea Palladio 1580-luvulla. Rakenteeltaan kokonaisuus on kuin pienoisversio roomalaisesta teatterista, tosin sillä erotuksella, että rakennus on katettu. Sen vuoksi kärjistäen voikin todeta, että renessanssin aikana teatteri siirtyi sisätiloihin. Ulkoilmateatterin vaikutelmaa kuitenkin pyrittiin tavoittelemaan sitä kautta, että katsomon katto maalattiin taivaaksi pilvineen. Salia kiertää puolisoikion muotoinen porrastettu katsomo. Sen edessä on saman muotoinen, supistettu orkhestra. Itse näyttämökoroke (proscenium) on parin metrin korkuinen. Sen taustalla kohoaa roomalaista tyyliä mukaileva koristeellinen fasadi (roomalaisen teatterin scaenae frons). Sen keskelle sijoittuu roomalaisen riemukaaren keskiporttia muistuttava kaariaukko, jonka takana on pienehkö näyttämötila. Keskiportin rinnalla on vielä neljä pienempää aukkoa.

Andrea Palladion 1580-luvulla suunnittelema Teatro Olimpico on osa akatemia- tai yliopistokompleksia. Vaikka se on katettu tila, se imitoi roomalaista avointa teatteria, mihin viittaa esimeriksi taivasta esittävä kattomaalaus. Sakari Viika
Teatro Olimpico noudattelee roomalaisen arkkitehtuuriteoreetikon Vitruviuksn ohjeita. Kaartuvan ja jyrkästi kohoavan ja katsomon takana on roomalaistyylinen ylägalleria. Etunäyttämön päälle on roomalaista käytäntöä mukaillen kuvattu katos. Sakari Viika
Teatro Olimpicon näyttämö Sakari Viika

Palladion kuoleman jälkeen hänen poikansa toteutti yhdessä arkkitehti Vincenzo Scamozzin kanssa näyttämöaukoista näkyvät kolmiulotteiset klassiset katunäkymät. Ne eivät ilmeisesti kuuluneet Palladion alkuperäissuunnitelmiin. Kapeita katunäkymiä reunustavat reliefeinä toteutetut talojen julkisivujen rivistöt, jotka kutistuvat näyttämön takaosaa kohti. Ne on rakennettu puusta ja stukosta (koristeluun käytetty kipsimäinen materiaali). Valeperspektiivi synnyttää lähes huimaavan illuusion etäisyydestä. Näyttämön takaseinää kohti kohoava lattia vain vahvistaa sitä. Elävä näyttelijä ei voisi esiintyä näissä katunäkymissä tilailluusion särkymättä. Ongelmana on myös se, että katsoja saattoi nähdä vain yhden tai korkeintaan muutaman katunäkymistä riippuen istumapaikastaan. Sen lisäksi takanäyttämölle, katunäkymien väliin, jäi paljon hukkatilaa.

Teatro Olimpicon pohjapiirros. Arkkitehti Palladion suunnittelemassa, mutta Scamozzin viimeistelemässä teatterissa on kaikkiaan viisi näyttämöaukkoa, kaksi sivuilla ja kolme edessä. Niistä avautuu kaikkiaan seitsemän itsenäistä perspektiivinäkymää, Vicenza, 1790. Michael Smith, McNay Art Museum, (Brockett–Mitchell–Hardberger 2010, 84)
Teatro Olimpicon näyttämö on kopio roomalaisesta näyttämöstä. Suhteellisen syvän etunäyttämön takana kohoaa roomalainen näyttämöseinä, scanea frons. Siinä on yhteensä viisi aukkoa, kaksi näkymättömissä sivuilla ja kolme kohti yleisöä. Keskimmäinen, suurin aukko muistuttaa roomalaista riemukaarta. Palladion kuoleman jälkeen arkkitehti Vincezo Scamozzi suunnitteli näyttämöaukkojen takaa näkyvät valeperspektiivillä toteutetut katunäkymät. Sakari Viika
Keskimmäisestä näyttämöaukosta paljastuu itse asiassa kolme perspektiivinäkymää. Niiden eteen jää pieni ”aukio”, jolla näyttelijät saattoivat esiintyä. Pääasiassa näyttelijät esiintyivät kuitenkin seinämän edessä etunäyttämöllä. Sakari Viika
Scamozzin suunnittelema katunäkymä on toteutettu stukkolla päällystetystä puusta. Julkisivuja koristavat veistokset ja marmoroidut pylväät. Näyttämön lattia nousee näyttämön takaosaa kohden. Näyttelijät eivät esiintyneet näissä katukuvissa, sillä niiden perspektiivi-illuusio olisi siitä kärsinyt. Sakari Viika
Teatro Olimpicon näyttämön valeperspektiivit. Sakari Viika

Yleisesti otaksutaankin, että varsinainen näytelmä esitettiin näyttämöfasadin edessä, suhteellisen leveällä etunäyttämöllä sekä osin keskimmäisen aukon takana sijaitsevalla pienellä takanäyttämöllä. Tätä käsitystä tukee Teatro Olimpicossa säilynyt seinämaalaus, joka kuvaa teatterin vihkiäisesitystä 1585. Avajaisnäytelmänä nähtiin Sofokleen Kuningas Oidipus. Näyttelijät esiintyivät etunäyttämöllä enemmän tai vähemmän kohtisuoraan yleisöä kohti (kirjallinen aikalaiskuvaus lähteessä Nagler 1959, 81–86). Todennäköisesti näyttämöaukot katunäkymineen olivat vain luomassa yleistunnelmaa. Niitä voitiin mahdollisesti käyttää myös sisääntuloihin ja poistumisiin siten, että roolihahmot ilmestyivät tai katosivat aukkojen takaa sivuille ennen kuin katunäkymien perspektiivi-illuusio ehti kärsiä.

Teatro Olimpicon seinämaalaussarja. Sakari Viika
Teatro Olimpicon avajaisesityksenä vuonna 1585 esitetty Kuningas Oidipus, yksivärinen seinämaalaus teatterin aulatilassa. Sakari Viika
Teatro Olimpicon avajaisesityksen yleisöä esittävä seinämaalaus. Sakari Viika