Anna Thuring (FT) on opettaja ja teatterintutkija, jonka keskeisimmät tutkimusalat ovat fyysinen (psykofyysinen) teatteri ja Aasian maiden esittävä taide. Erityisen kiinnostuksen kohteina ovat aasialaisten ja läntisten kulttuurien välinen vuorovaikutus ja siihen liittyvät postkoloniaaliset ja sukupuolen esittämisen kysymykset sekä historiallisesti että nykyaikana.