Vesa Vahtikari (FT) on tutkinut antiikin kreikkalaista teatteria jo kahden vuosikymmenen ajan ja kirjoittanut niin gradunsa kuin väitöskirjansakin kreikkalaisiin tragedioihin liittyvistä aiheista. Tutkimuksen ohessa Vahtikari on myös suomentanut antiikin Kreikan kirjallisuutta. Viime vuosina häneltä on ilmestynyt Sofokleen tragedia Elektra ja Euripideen tragedia Hekabe, ja parhaillaan työn alla on Aristofaneen komedia Akharnalaiset.