Manna Satama (FT) on taustaltaan antiikin tutkija, jonka väitöskirja käsitteli ammattitanssijoiden sosiaalista asemaa roomalaisajan Egyptissä. Antiikin tutkimuksen ohella hän on työskennellyt tutkimusaineistojen hallinnan kysymysten parissa. Hänen vuonna 2021 julkaistu teoksensa Tanssia antiikin näyttämöllä: Lukianos ja tanssin puolustus koostuu 100-luvulla eläneen Lukianoksen Tanssista-esseen suomennoksesta ja sitä taustoittavasta materiaalista, jossa Satama esittelee ajan tanssin teoriaa, estetiikkaa ja tanssijan asemaa. orcid.org/0000-0003-3775-9363.