Arvisto, Jaana, Lehtiö, Ritva & Väätäinen, Hanna. 2006. ”Onko Timppa kyydissä? Vammaiskulttuurinen näkökulma taidetanssiteoksen saavutettavuuteen.” Etnomusikologian Vuosikirja, 18, 131–153. Luettavissa osoitteessa https://doi.org/10.23985/evk.101175 (haettu 15.3.2021).