Heimonen, Kirsi. 2009. Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Väitöstutkimus. Acta Scenica 24. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. https://actascenica.teak.fi/kirsi-heimonen-2009/.