Mäkinen, Mirva. 2018. Taiteellinen tutkimus kontakti-improvisaation arvoista somaesteettisen esityksen kehyksessä. Väitöstutkimus. Acta Scenica 53. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. https://actascenica.teak.fi/makinen-mirva/