Lehikoinen, Kai. 2014. ”Askeleita tekstuaalisessa labyrintissä. Tanssin kielellistäminen, intertekstuaalisuus ja tulkinta.” Teoksessa Järvinen, Hanna & Rouhiainen, Leena (toim.) Tanssiva tutkimus. Tanssintutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Nivel 3, 27–44. Saatavilla myös: https://nivel.teak.fi/tanssiva-tutkimus/askeleita-tekstuaalisessa-labyrintissa/