Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa

Toimitus

Professori Eeva Anttila

Kirjoittajat

Professori Eeva Anttila, Filosofian tohtori, dosentti Raisa Foster, Tanssitaiteen tohtori Heli Kauppila, Tanssitaiteen tohtori Teija Löytönen, Tanssitaiteen tohtori Hanna Pohjola

Web design

wrkshp.fi

Julkaisija

2022 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
2017 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
2004 Teatterikorkeakoulu, virtuaaliyliopisto-hanke

NBN: fi-fe20201221101868

Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 58

© 2022

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu & kirjoittajat

Viittaustiedot

Anttila, Eeva (toim). 2022. Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Helsinki: Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 58, URN:NBN:fi-fe20201221101868.